Steun Ons

Steun de Vrolijkheid met een eenmalige donatie of periodieke gift. Jouw bijdrage maakt kunstprojecten van en voor jonge azc-bewoners mogelijk. Eenmalige giften kunnen worden overgemaakt op NL47 TRIO0338728139. Voor een periodieke overschrijving kan contact opgenomen worden met info@vrolijkheid.nl.

Stichting de Vrolijkheid organiseert al 20 jaar kunstprojecten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Omdat de Vrolijkheid niet structureel gesteund wordt door de overheid, zijn we afhankelijk van particuliere donaties en giften. Met jouw steun kunnen jonge azc-bewoners hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen.

De Vrolijkheid is een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Giften aan de Vrolijkheid kunnen dus onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken van de belasting. Afhankelijk van je situatie kun je wel 40 tot 52 procent van je gift terugkrijgen van de belasting.

Steun ons o.v.v.
Almelo
IBAN: NL47 TRIO0338728139
RSIN: 809812290
KvK-nummer: 34123985


Voor andere donaties kunt u contact met ons opnemen via email.